Je Bent Werkgever

Coaching

Bij coaching wordt de coachee begeleid bij gedragsverandering op basis van zelf vastgestelde doelen. Dit kunnen uiteenlopende vragen zijn die betrekking hebben op het dagelijks functioneren. Door middel van individuele coach gesprekken en het werken met opdrachten gaan wij samen met uw werknemer aan de slag met de individuele doelen. Een coachtraject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken. Na een vrijblijvende intake wordt een offerte op maat gemaakt.

Loopbaancoaching

De werknemer heeft een loopbaanvraag en wil hier professionele begeleiding bij van een loopbaancoach. Met onze mens- en actiegerichte manier van werken bereiken we mooie resultaten. Wij werken alleen met gecertificeerde coaches. Samen met de coachee bepalen wij het doel van het coachtraject en werken wij hier naartoe. Na een vrijblijvende intake wordt een offerte op maat gemaakt.

Re-integratie

De werknemer is arbeidsongeschikt en u bent op zoek naar een re-integratiebedrijf voor een goede begeleiding spoor 2 vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. HN Consultancy begeleidt de werknemer hierin en ontzorgt u met een poortwachterproof dossier. Een re-integratietraject duurt gemiddeld 6 maanden. Uiteraard geldt ook hier dat de offerte wordt opgesteld op basis van de specifieke casus.

Outplacement

Het bedrijf gaat reorganiseren. Als goed werkgever wil je dat werknemers succesvol worden begeleid van werk naar werk. Deze begeleiding kan zowel in groepsverband als individueel of een combinatie hiervan. Tijdens dit traject is er aandacht voor alle fases in het proces van outplacement. Van verwerking van de reorganisatie, het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en het bemiddelen naar een andere baan. Wij hebben ook ervaring in begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap. Een traject wordt voor op maat gemaakt voor de organisatie.

Training

Wij bieden trainingen op het gebied van:

  • Ontdekken van kwaliteiten en talenten
  • Solliciteren
  • LinkedIn
  • Diversiteit & Inclusie

De inhoud wordt volledig afgestemd op de behoeften binnen uw organisatie.